Smeštaj sa VaučeromUVAC-(119km) je najduža pritoka Lima, koja izvire ispod planine Ozren. Reka Uvac ima karakter planinske reke, što uslovljava izraziti hidroenergetski potencijal. Na to ukazuju tri veštačka jezera podignuta na ovoj reci: Zlatarsko, Sjeničko i Radoinjsko. Jedan deo klisure reke Uvac proglašen je prirodnim rezervatom (60km2) jer se javlja kao stanište zaštićenih vrsta, beloglavog supa i ribe mladice, reliktnih vrsta u Evropi.

ZLATARSKO JEZERO- je veštačko jezero podignuto na reci Uvac. Nalazi se na 880m n.m. Površina jezera je 7,25km2, dužina 21km a dubina 75m. Obzirom da pored jezera prolazi magistralni put Beograd-Crnogorsko primorje osim kupališnog i nautičkog turizma, veliku perspektivu ima i tranzitni turizam zbog mogućnosti izgradnje receptivnih turističkih objekata, ali i uvećanog turističkog prometa.

RADOINJSKO JEZERO- nalazi se na reci Uvac, nizvodno od Zlatarskog jezera, na 810m nadmorske visine. Površina sliva jezera je 73km2, a maksimalna dubina 30m. Voda ovog jezera se sistemom tunela i cevi sprovodi u Potpećko jezero i koristi za HE "Bistrica". Na obalama ovog jezera idealni su uslovi za kamp naselja.

SJENIČKO JEZERO- nastalo je na reci Uvac, podizanjem brane uzvodno od Zlatarskog jezera. Nalazi se na 985,4m n.v. tako da je posle Vlasinskog jezera najviše veštačko jezero u Srbiji. Površina jezera je 610km2, dužina 20km, a dubina 100m. Turističkom valorizacijom ovog jezera, zajedno sa Zlatarskim i Radoinjskim jezerom uz određena materijalna ulaganja turistički promet ovog kraja bi se znatno uvećao.

POTPEĆKO JEZERO- je veštačko jezero podignuto na reci Lim za potrebe HE"Potpeć". Nalazi se na 435,6m nadmorske visine. Površina jezerskog sliva je 3.605km2, dužina do 20km a dubina 40m. Nije turistički valorizovano i ako je izrazit potencijal za razvoj tranzitnog turizma. Pored gravitacione brane ovog jezera prolazi pruga Beogra-Bar i magistralni put Beograd-Crnogorsko primorje.

O ovoj planini ne treba pričati, nju treba doživeti.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ''KLISURA REKE UVAC''
Specijalni rezervat prirode ''Klisura reke Uvac'' je rezervat retkih ugroženih vrsta životinja i drugih prirodnih vrednosti.Rezervat površine 2717ha, na nadmorskoj visini od 902 m-1276m smešten je između leve i desne klisure reke Uvac. Simbil rezervata je Beloglavog sup, pa je specijalni rezervat prvenstveno namenjen za zaštitu ove retke ptičije vrste - ’’nebeskog kralja’’.